ITU ry:n säännöt

 

1 NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Ainejärjestö ITU ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

2 TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsenistönsä etujärjestönä, edistää vapaa-ajan toimintaa sekä tukea opiskelun ja käytännön lähentämistä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

1) järjestää kokouksia, seminaareja, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia sekä muita tapahtumia
2) harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
3) pitää yllä yhteyksiä alan ammattiyhdistyksiin ja laitoksiin sekä opiskelija- ja muihin järjestöihin
4) tehdä tarkoitustaan edistäviä ehdotuksia yliopiston hallintoelimille ja pyrkiä lähettämään näihin edustajiaan
5) toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta

3 JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä kaikki Tampereen yliopistossa lastentarhanopettajakoulutuksessa tai sen jatkokoulutuksessa opiskelevat maisterin tutkintoa suorittavat opiskelijat. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Jokainen yhdistyksen jäsen suorittaa yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruuden päättää yhdistyksen kevätkokous. Ainejärjestö ITU ry:n jäsenyys edellyttää, että jäsenmaksu on maksettava kunkin lukuvuoden ajalta. Hallitus erottaa yhdistyksen jäsenen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.

4 HALLITUS

Yhdistyksen asioita ja hallintoa hoitaa hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä 1-7 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä. Hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet valitaan syyskokouksessa.

Hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa, joka hallituksen päättämällä tavalla tarkastetaan. Tarpeen vaatiessa hallitus voi asettaa avukseen jaostoja ja kutsua näihin jäsenet. Se voi kuulla myös asiantuntijoita.

Hallituksen tehtäviin kuuluu järjestää yhdistyksen jäsenille 2§ mukaista toimintaa, valita edustajat eri tilaisuuksiin sekä asettaa toimikuntia ja työryhmiä eri tehtäviä varten.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan. Kuitenkin vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä asian ratkaisee arpa.

Hallituksesta voi erota tekemällä hallitukselle kirjallisen eroilmoituksen. Ylimääräinen yhdistyksen kokous voi valita uuden hallituksen jäsenen eronneen jäljellä olevaksi ajaksi.

5 YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

Pankki-, posti- yms. juoksevissa asioissa kirjoittaa yhdistyksen nimen taloudenhoitaja yksin.

6 TILIKAUSI

Yhdistyksen tilikausi on yksi (1) kalenterivuosi. Toiminnantarkastajan tulee antaa kevätkokoukselle osoitettu lausuntonsa hallitukselle neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta (tilintarkastuslaki 19 §).

7 YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Ylintä päätäntävaltaa yhdistyksen asioissa käyttävät yhdistyksen kokoukset. Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevät- ja syyskokous. Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus.

Varsinaisen kokouksen tarkemman ajankohdan ja pitopaikan määrää yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen varsinaisen kokouksen kokouskutsu, jossa mainitaan käsiteltävät asiat, on lähetettävä viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta yhdistyksen sähköpostilistan kautta jäsenistölle.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous kutsutaan koolle samalla tavalla ja samassa ajassa, kuin yhdistyksen varsinainen kokous. Yhdistyksen ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella äänioikeus ja jokaisella on yksi (1) ääni.

8 YHDISTYKSEN VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa, siinä käsitellään seuraavat asiat:

1) Esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto.
2) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta edelliseltä toimikaudelta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
3) Määrätään yhdistyksen jäsenmaksun suuruus.
4) Muut esityslistalla olevat asiat.

Yhdistyksen syyskokous pidetään loka-marraskuussa, siinä käsitellään seuraavat asiat:

1) Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi vuodeksi.
2) Vahvistetaan yhdistyksen talousarvio seuraavaksi vuodeksi.
3) Valitaan hallitukselle puheenjohtaja seuraavalle toimikaudelle.
4) Valitaan hallitukselle varapuheenjohtaja seuraavalle toimikaudelle.
5) Valitaan hallitukselle sihteeri seuraavalle toimikaudelle.
6) Valitaan hallitukselle taloudenhoitaja seuraavalle toimikaudelle.
7) Valitaan muut hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet seuraavalle toimikaudelle.
8) Valitaan yhdistykselle yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja seuraavalle kalenterivuodelle.
9) Muut esityslistalla olevat asiat.

Yhdistyksen jäsenet voivat etukäteen tehdä esityksiä yhdistyksen kokouksissa käsiteltäviksi tarkoitetuista asioista. Esitykset on jätettävä kirjallisina hallitukselle viimeistään kuukautta ennen kokousta.

Päätökset yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokouksessa valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksesta laadittu pöytäkirjan.

9 YHDISTYKSEN JUHLANAUHA

Yhdistyksellä on akateemisissa tilaisuuksissa ja yhdistystä edustettaessa käytettävä juhlanauha, josta säädetään tarkemmin nauhaohjesäännössä.

10 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että päätös muuttamisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa ja, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa.

Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että päätös siitä tehdään kahdessa vähintään kolmen (3) viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa ja että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä sitä kummallakin kerralla kannattaa. Yhdistystä purettaessa varat luovutetaan yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen jälkimmäisen purkamista päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

11 MUUTOIN NOUDATETAAN YHDISTYSLAKIA

 

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s