17 Tam

HallITUs 2018

Uusi vuosi toi taas tullessaan ITUlle uuden hallituksen. Tänä vuonna yllättävän suuri osuus hallituksesta on vanhoja tekijöitä, joten siirtyminen uudelle kaudelle on tuntunut helpolta ja sujuvalta. Uudetkin toimijat ovat jo tarttuneet tehtäviinsä ja kausi on käynnistynyt lupaavasti. Vanhojen jäärien rinnalla uudet ihmiset tuovat mukavasti tuoreutta porukkaan ja vastuualueiden uusi jako sekoittaa pakkaa myös kivasti. Hallitus tuntuukin olevan niin innoissaan uudesta kaudesta, ettei malta pysyä paikoillaan. Käy vaikka vilkaisemassa hallitusesittelyä. Sieltä näet sekä hallituslaisten pestit että naamat. Voit ottaa heihin yhteyttä, jos haluat vaikkapa esittää toiveita tai ideoita ITUn toimintaan.

Viime perjantaina hallitus piti järjestäytymiskokouksensa, jossa jaettiin vastuualueet (virallisesti siis, käytännössä ne olivat olleet selvillä jo viime vuoden puolella), sovittiin hallituksen toimintakäytännöistä ja naputeltiin muita yhdistyksen hallintoon ja uuteen kauteen liittyviä päätöksiä. Samalla käsiteltiin tavallisia asioita, kuten tapahtumasponsorointeja, jotta ainejärjestön normaali toiminta pääsee käynnistymään.

Tämä vuosi tulee olemaan ITUssa jännittävä, sillä Tampereen yliopiston varhaiskasvatuksen koulutuksessa tapahtuu uusia ja ihmeellisiä asioita. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa maanlaajuisesti varhaiskasvatuksen koulutukseen lisäopiskelijapaikkoja ja meillä tämä tilaisuus hyödynnetään kehittämällä uusia koulutusmuotoja. Tänä syksynä alkaa 40 opiskelijan vahvuinen etä-/monimuoto-opiskelulinja ja samalla sekä tiedekunnassa että ITUssa valmistaudutaan ensi vuoden syksyllä alkavaan englanninkieliseen linjaan. Pian taidamme siis nähdä kansainvälisempiäkin itusia.

Näiden sekä muiden uudistusten melskeessä hallitus pitää huolen, että ITUn toiminta säilyy vähintään yhtä hienona ja ituisana kuin aina.  Pidetään siis siittiö itävä mukula korkealla! Ja ITUpipot päässä, ulkona on kylmä.

 

Terveisin

Sakari Punnonen

Puheenjohtaja

 

Mainokset

Hallitus 2018 valittu

14 Mar

ITU ry:n syyskokouksessa 14.11.2017 nimitettiin seuraavat henkilöt ainejärjestön seuraavaksi hallitukseksi:

Puheenjohtaja: Sakari Punnonen

Varapuheenjohtaja: Elisa Ruohomäki

Sihteeri: Ella Valkama

Taloudenhoitaja: Oona Eho

 

Muut varsinaiset jäsenet:

Heidi Suntio

Sofia Sahlberg

Jan Varpanen

Emmi Luokkakallio

Tatu Lappeteläinen

Jenni Vainionpää

Anni Valkama

 

Varajäsenet:

Matti Luoma-Lammi

Helena Räisänen

 

Kokous oli ITUn (nykyisin tunnetussa) historiassa ainutlaatuinen, sillä sekä puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta, sihteeristä että muista hallituksen jäsenistä jouduttiin äänestämään, eivätkä kaikki halukkaat päässeet hallitukseen. Monena viime vuonna hallitus on valittu yksimielisesti ilman vastaehdokkaita tai äänestyksiä ja kaikki innokkaat ovat päässeet mukaan. Liekö tämä enne poikkeuksellisen innokkaasta hallitusvuodesta tai lopun aikojen lähestymisestä, se jää nähtäväksi… Joka tapauksessa onnea kaikille valituille ja menestystä tehtäviinne!

Pidetään kiinni varhaiskasvatuksen monialaisesta osaamisesta

24 Lok

Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartta on herättänyt paljon keskustelua julkaisustaan saakka. Erityisesti huolta on herättänyt lastentarhanopettajan pätevyyden keskittäminen yliopistolliselle koulutuspohjalle. Muutos on tuonut mukanaan ymmärrettävästi huolta ja kysymyksiä. On kuitenkin tärkeää tunnustaa kaikkien koulutusten vahvuudet ja pyrkiä kehittämään alaa yhteiskunnan mukana. Myöskään lastentarhanopettajuus ei pysty kehittymään, jos ammattinimike joudutaan sitomaan kahteen erilaiseen koulutustaustaan. Tällä kannanotolla tuemme esitystä erottaa ammattinimikkeet koulutustaustan mukaan. Harva esitys on heti ongelmaton ja täydellinen, mutta tämä on askel oikeaan suuntaan. Katsommekin tarpeelliseksi kiinnittää huomion joihinkin julkisessa keskustelussa ongelmallisina pidettyihin kohtiin ja selventää varhaiskasvatuksen opiskelijoiden kantaa näihin kysymyksiin.

Varhaiskasvatuksessa eri ammattiryhmien mahdollisuuksia toimia omalla erityisosaamisalueellaan rajoittaa osaltaan niin sanottu ”kaikki tekee kaikkea” työkulttuuri. Tämä on Karilan ja kumppaneiden mukaan kenties tarkoittamaton seuraus siitä, että moniammatillisuus on viime vuosikymmeninä päiväkodeissa mielletty yhdessä tekemiseksi (Karila ym. 2017). “Kaikki tekee kaikkea” -työkulttuurissa työntekijöiden erilaisten koulutuspohjien tuottama asiantuntijuuden rikkaus jää sivuun. Yliopistollisen lastentarhanopettajakoulutuksen vahvuuksina voidaan nähdä koulutuksen tutkimusperustaisuus sekä se, että koulutus painottuu koko koulutusajan pedagogiikkaan ja tieteeseen.  Ammattikorkeakouluissa käyty sosionomikoulutus sisältää puolestaan huomattavasti enemmän koulutusta liittyen terveys- ja sosiaalialaan sekä perhetyöhön. Jo nämä koulutusten pääpiirteiset erot luovat lastentarhanopettajille merkittävästi erilaista osaamista. Jos eri koulutusten antama osaaminen tulevaisuudessa erotellaan myös lastentarhanopettajan ammattinimikkeissä ja työtehtävissä, syntyy mahdollisuuksia laaja-alaisempaan sekä monimuotoisempaan varhaiskasvatukseen, sekä varhaiskasvatuksen ammattilaisille konkreettisia väyliä tuoda eri koulutuksista saatu osaaminen käytäntöön.

Julkisessa keskustelussa esiintyy sosionomien huoli työpaikkansa puolesta. On tärkeää huomata, että sosionomikoulutuksen kautta opiskelleiden kelpoisuutta ei jo lain mukaan voida viedä. Muutoksessa on kyse siitä, mihin nimikkeeseen eri koulutustaustat tulevaisuudessa valmistavat. Työnkuvien, koulutusten ja ammattinimikkeiden eriyttäminen varhaiskasvatuksen opettajaksi ja varhaiskasvatuksen sosionomiksi auttaa varhaiskasvatusaloille hakeutuvia suuntautumaan selkeämpiin asiantuntijakoulutuksiin kiinnostuksensa mukaan. Tilanteessa, jossa eri koulutukset pätevöittävät erilaisiin tehtäviin, omaa urapolkuaan pohtivan nuoren on mahdollista helpommin valita oma koulutuksensa ja siten tuleva työuransa.

Varhaiskasvatuksen eri ammattinimikkeiden sekä työtehtävien eriyttäminen luo paremmat mahdollisuudet tarjota laadukasta varhaiskasvatusta, sillä tällöin jokaisella varhaiskasvattajalla on mahdollisuus hyödyntää omaa erityisosaamistaan. Oleellisin osin eriytetyt työtehtävät ovat myös työntekijöille mielekkäämpiä, sillä näin muotoiltuna työ vastaa paremmin kunkin koulutusta. Työtehtäviä eriytettäessä on erityisen tärkeää huolehtia siitä, että monipuolinen osaaminen säilyy varhaiskasvatuksen kentällä ja päiväkodeissa, sillä lapset ja perheet hyötyvät laajasti eri koulutusalojen osaamisesta.

Ainejärjestö ITU ry – Tampereen yliopiston varhaiskasvatuksen opiskelijat

Varkaat ry – Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatustieteen opiskelijat

EBE ry – Helsingin yliopiston lastentarhanopettajaopiskelijat ja varhaiskasvatuksen maisteriopiskelijat

Lastarit ry – Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen opiskelijat

SULO ry – Savonlinnan kampuksen lastentarhanopettajaopiskelijoiden ainejärjestö

Lastopet – Rauman lastentarhanopettajaksi opiskelevien ainejärjestö

Tervetuloa uudet opiskelijat!

3 Hei

Uudet opiskelijat ovat saaneet tiedot valinnoista, ja ITU haluaakin toivottaa kaikki uudet varhaiskasvattajat tervetulleiksi Tampereelle. ITU ry on siis Tampereen yliopiston ainejärjestö, joka esimerkiksi järjestää tapahtumia sekä (kuten jo soveltuvuuskokeissa keskusteltiin) vaalii jäseniensä hyvinvointia. 😉

ITUn fukseille on oma Facebook-ryhmä, jossa mukana hääräävät myös meidän ihanat tuutorit. Ryhmän löytää nimellä Varhaiskasvatuksen fuksit 2017 Tampere, joten hopihopi liittymään sinne! ITUn yleisen Facebook-ryhmän taas löytää nimellä Itulaiset, ja sinnekin kannattaa käydä liittymässä.

Suosittelemme myös lukemaan itublogia; erityisesti kannattaa katsastaa Fukseille-osio, josta löytää esimerkiksi tuutoriesittelyt sekä syksyn ohjelmaa (joka toivottavasti päivittyy sinne kohta). 🙂

Postissa on myös tulossa infopaketti, mutta kannattaa sitä odotellessa tutustua esimerkiksi TOASiin ja POASiin, jos on asuntoa vailla. Vielä kerran onnea kaikille uusille opiskelijoille, syksyllä nähdään! ❤

Uusi vuosi, uusi imago

7 Hel

Kellon lyödessä 12 uudenvuodenaaton yönä Tampereen yliopiston tieteenalayksiköt muuttuivat tiedekunniksi. Kasvatustieteiden yksiköstäkin tuli Kasvatustieteiden tiedekunta. Koska ITUn hyvin informatiivisessa logossa on vanhastaan mainittu Kasvatustieteiden yksikkö, tuli logon päivitys aiheelliseksi.

Ainejärjestön hallitus päätti järjestää asiasta jäsenistöäänestyksen, jotta uusi logo olisi varmasti yhdistyksen väelle omantuntuinen. Ehdolla äänestyksessä oli sekä yksikön vaihto tiedekunnaksi että kaksi muuta vaihtoehtoa, jotka olisivat muuttaneet logoa hiukan tyylillisestikin.

Itulaiset valitsivat tunnuksekseen vanhaa logoa lähimmin myötäilevän ehdotelman, eli pelkän yksikön päivittämisen tiedekunnaksi. Ainejärjestön hallitus virallisti uuden logon kokouksessaan 7.2. Olkoon tämä uusi ituisuuden symboli meille yhtä rakas kuin edeltäjänsä.

Kuulemisiin.  #tampere3

itu-ry-logo-2017

Tervetuloa, uudet fuksit!

1 Hei

Uudet opiskelijat on nyt valittu ja tieto valinnoista mennyt fukseille. Onnea kaikille tuleville varhaiskasvattajille ja tervetuloa Tampereelle, Tampereen yliopistoon ja ITU ry:hyn!

ITU on Tampereen varhaiskasvatuksen opiskelijoiden ainejärjestö eli se porukka, jossa kaikki tapahtuu. Näillä sivuilla seikkailemalla saat selville, mitä kaikkea ITUssa tapahtuu. Eritoten kannattaa tutustua osioon Fuksit. Sieltä löytyy sekä tuutoreiden esittäytymiset että ohjeita käytännön asioihin.

ITUn fukseille on luotu oma Facebook-ryhmä, jossa ovat myös tuutorit neuvomassa ja tukemassa. Ryhmä löytyy Facebookin hausta nimellä Tampereen Varhaiskasvatustieteen fuksit 2016. Tässä ryhmässä voit kysellä opiskelusta tai elämästä yleensä ja vaikka stalkata tulevia kavereita. Myös ITUn yleiseen ryhmään Itulaiset kannattaa liittyä saman tien.

Tuonnempana kesällä jokainen valittu saa postissa infopaketin, jossa on ohjeita, miten jatkaa eteenpäin. Asuntoasioissa vinkkaamme kuitenkin jo nyt tutustumaan TOASiin ja Opintantereeseen.

Vielä kerran onnea ja tervetuloa! Syksyllä nähdään.

ITU ry:n Keskusteluilta 24.2.

24 Hel

Keskiviikkona 24.2.2016 järjestettiin ITU:n ensimmäinen keskusteluilta. Nämä illat on kehitetty koskemaan niitä aiheita, jotka ovat meille varhaiskasvatuksen opiskelijoille tärkeitä, mutta joita ei kuitenkaan käsitellä koulutuksessamme tarpeeksi tai ei ollenkaan.

Iltamme aiheena oli sateenkaariperheteemat ja kuinka nämä asiat vaikuttavat lastentarhanopettajan työhön. Koulutussuunnittelija Sanna Nevala Sateenkaariperheet ry:stä saapui kertomaan ja keskustelemaan aiheesta kanssamme. Ilta oli oikein onnistunut ja tunnelma oli sekä rento että viihtyisä. Seuraavaa keskusteluiltaa odotellessa…

12743884_1028145947223739_5495124532208667490_n